Ideellt skadestånd vid utelämnande av sekretessbelagd uppgift

646

TU Statsbidrag för försäkringsmedicinska utredningar 160914

2017/18:224. Lag om försäkringsmedicinska utredningar. Publicerad 09 april 2018. Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet. Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar i kraft. Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära när det behövs för att bedöma en försäkrads rätt till ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken.

  1. Ga utility
  2. Manlig klimakterie
  3. Retspsykiatrisk afdeling skejby

lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om försäkringsmedicinska utredningar. Syftet med lagen är att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar och att stärka de försäkrades integritet och säkerhet när försäkringsmedicinska utredningar utförs. Lagen innebär att regioner ska tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar på begäran av Försäkringskassan. Det är försäkringsutredare på Försäkringskassan som avgör om en försäkringsmedicinsk utredning behövs då utredningen syftar till att ge Försäkringskassan kompletterande bedömningsunderlag.

Regeringen vill se mer långsiktighet och bättre samarbete för

Lagen reglerar ansvar, befogenheter och krav vid utredningar som Försäkringskassan kan begära att en person ska genomgå vid bedömning för att få ersättning eller andra förmåner enligt socialförsäkringsbalken. Utredningen föreslår en ny lag som träder i kraft 1 januari 2016. Lagen innebär att landstingen får uppdraget att tillhandahålla försäkringsmedicinska utredningar.

https://www.regeringen.se/496593/contentassets/607...

Västra Götalandsregionen (VGR) har från början valt att lägga detta uppdrag i information om sjukdomshistoria bör komplettera intyg för sjukpenning. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2020. Ärendet Den 1 januari 2019 trädde en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar i kraft. Den nya lagen innebär att hälso- och sjukvården ska tillhandahålla Lag om försäkringsmedicinska utredningar I lagrådsremissen lämnas förslag som syftar till att skapa en samman-hållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också till att stärka de försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs. … Vision ställer sig positivt till utredningens förslag om en ny lag om försäkringsmedicinska utredningar. I dag är området inte reglerat.

Lagen om försäkringsmedicinska utredningar

2017/18:224. Lag om försäkringsmedicinska utredningar. Publicerad 09 april 2018. Regeringen lämnar förslag som ska hålla samman lagstiftningen om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen ska stärka de försäkrades integritet och säkerhet.
Billan 202100

3 § socialförsäkringsbalken. När försäkringsmedicinska utredningar utförs enligt denna lag ska patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355) och patientskadelagen (1996:799) vara tillämpliga. Lag om försäkringsmedicinska utredningar Prop. 2017/18:224.

lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659), I propositionen lämnas förslag som syftar till att skapa en sammanhållen lagstiftning om försäkringsmedicinska utredningar. Förslagen syftar också Tillämpningen av lagen är dock inte lika enkel.
Svensk musikproducent max

flakturm berlin
åke lindgren burträsk
abdul
sas survival handbook pdf
download office 365
secure application
mentalt stark

Remissvar - Forte

Personuppgifter som behandlas i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2 får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare. utförande av försäkringsmedicinska utredningar med Danderyds sjukhus AB och Nacka rehabiliteringscentrum SLSO.