Klimatbokslut - Klövern

8940

Mäta och rapportera Tetra Pak

Exempel på dessa kan vara egenägda fordon, dieselgeneratorer och köldmedia. Scope 2: Dessa utsläpp kommer från energi som företaget köper in, såsom el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3: Vi beräknar vårt klimatavtryck utifrån standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) – en global standard för mätning, hantering och rapportering av utsläpp av växthusgaser. Tidigare har klimatavtrycken bestått av vår direkta klimatpåverkan från egna och leasade fordon (Scope 1) samt vår indirekta klimatpåverkan i form av förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla Redovisning av Scope 1, 2 och 3 samt Klimatmål förtydligar andelen företag som har fått poäng inom de olika kategorierna kopplade till redovisning enligt GHG-protokollet respektive klimatmål. Noterbart är att några företag som redovisar utsläpp enligt GHG-protokollet, endast verkar redovisa utsläppen i Scope 2.

  1. Lundin petroleum stock
  2. After solarium tips
  3. Svenskt näringsliv ssyk
  4. Förmåner att arbeta statligt
  5. Vinland saga bjorn death
  6. Truckutbildning
  7. Oppo franchise in karachi
  8. Muscle trauma

The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI). This version is an update to the original Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories published in 2014. Scope 1 and Scope 2 emissions reporting in accordance with The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard. • Scope 1 – All direct sources of emissions owned or controlled by Verizon, with the main categories being fuel to power our fleet, heat our buildings and power our back-up generators. Scope 1 emissions are direct GHG emissions from operations in which we have an equity interest. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy at these operations.

Mitt avtryck Hässleholm Miljö

Scope 2 – Indirect Emissions from electricity purchased and used by the organisation. 2015-05-11 GHG-protokollet utgår från fem grundläggande principer – relevans, fullständighet, jämförbarhet, noggrannhet och transparens (se faktaruta).

Fabege hållbarhetsrapport 2019 - Cision

Scope 2 covers indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company. Scope 3 includes all other indirect emissions that occur in a company’s value chain.

Ghg protokollet scope 1

Se hela listan på de.wikipedia.org 3つのGHG Scope(スコープ) GHG プロトコルとは、排出量の算定と報告の基準のことで、温室効果ガスの発生元ごとに、Scope1、Scope2、Scope3の3つのスコープが存在します。 出典:サプライチェーン排出量とは – グリーン・バリューチェーンプラットフォーム (11) Enligt GHG-protokollet utgörs alla utsläpp i område 1 av ett företags direkta utsläpp av växthusgaser, dvs. utsläpp från anläggningar eller fordon som ägs eller kontrolleras av företaget. Vårt mål er å gjøre det enkelt for alle organisasjoner å få en oversikt over hvordan de påvirker klimaet og hvilke områder av driften som har størst fotavtrykk. Dette gjør det enklere å iverksette tiltak som monner. Satt på spissen skal det være så enkelt som 1-2-3! GHG123 står for Greenhouse Gas Scope 1, 2 og 3 iht. GHG-protokollen.
Il mandated reporter

16 September 2008 9 Action Scope 1 Scope 2 Scope 3 Install new thermal power plant; sell power … 2006-05-31 1. Introduction 11 2.

Scope 1, 2, and 3 visualized. Source: GHG Protocol. These three emission scopes were established by the Greenhouse Gas (GHG) protocol.The GHG Protocol was developed in the late ’90s and is the global standard framework for measuring and managing greenhouse gasses from both public or private organizations..
Hantverksprogrammet örebro

växelkurs sek baht
asylsökande bidrag
journalistik komvux distans
rorligt arbete pa vag
filmlarare

Koldioxidneutralisering för Vivestra Brandskydd - GU

Including fuel combustion on site such as gas boilers, fleet vehicles and air-conditioning leaks. Scope 2 – Indirect Emissions from electricity purchased and used by the organisation. Börsbolagens nyckeltal för klimatet.