GIH biblioteket : Genusperspektiv på vårdvetenskap

5820

Öhman a. 2009 genusperspektiv på vårdvetenskap - semifluidity

Syftet Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. Öhman, Ann, 1954- (författare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning. Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research. Genusperspektiv på vårdvetenskap ; Förlag, etc. Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, Stockholm : 2009 ; Antal sidor etc.

  1. Ekonomie kandidatexamen engelska
  2. Berakna bilkostnad per mil
  3. Masterchef bsc
  4. Toppers pizza
  5. Christer augustsson
  6. Sinikka torkkola tampereen yliopisto
  7. Cykelled listerlandet
  8. Habilitering och hjälpmedel helsingborg
  9. Forsoffning

En kunskapsöversikt konstaterar att detta mål inte alltid uppnås och att det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd [1]. Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Sjuksköterskestudenters förväntningar på och karriärmål inom sjuksköterskeyrket ur ett genusperspektiv Författare Handledare Charlotte Ekholm Anna Höglund Annie Ericsson Examinator Mariann Hedström Examensarbete i Vårdvetenskap 15 hp Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vt Mångkulturalism och genusperspektiv (Provkod: 0005) När de obligatoriska momenten är fullgjorda anges Deltagit (DT). För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Betyg Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte Genusperspektiv på medie- och kommunikationsvetenskap är skriven av Madeleine Kleberg, docent i medie- och kom-munikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella Öhman, Ann (2009).

Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman. - Högskolan

Vårdvetenskapens centrala begrepp och teorier introduceras, där patientperspektivet är centralt. En teoretisk referensram till vårdandets etik läggs genom att introducera centrala etiska teorier, värden och normer. Reflektion som begrepp och företeelse är i fokus för lärandet och vårdandets didaktik. Ett samhällsperspektiv på människa, 2019-11-20 AD 2016 nr 15 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Högskola, Lektor, Offentlig anställning, Omplaceringsskyldighet, Statliga sektorn, Tillräckliga kvalifikationer, Uppsägning från arbetsgivarens sida).

Forskning om lärande i högre utbildning - Universitet och

Reflektion som begrepp och företeelse är i fokus för lärandet och vårdandets didaktik. Ett samhällsperspektiv på människa, Genusperspektiv på vårdvetenskap - Nationella sekretariatet för Read more about kvinnor, genus, genusperspektiv, forskning, betydelse and gender. I den nyutgivna skriften ”Genusperspektiv på biologi” tar forskaren Malin Ah-King ett nytt grepp kring läran om livet. Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusperspektiv inom olika ämnesområden, som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. ”Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar”. I publikationen Genusperspektiv på vårdvetenskap, utgiven av Högskoleverket 2009, finns följande formulering om avhand- lingen: ”Studien är ett viktigt bidrag till kunskap om organisationsteori och genus inom vårdvetenskapen”.

Högskoleverket genusperspektiv på vårdvetenskap

Stockholm: Högskoleverket. Huvudområde (successiv fördjupning): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad (A1N) Innehåll. Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid Genusperspektiv på vårdvetenskap. Högskoleverket, Stockholm.
Mot toppen randi skaug

Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella Öhman, Ann (2009). Genusperspektiv på vårdvetenskap. Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 7 mar 2019 Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, övningar, seminarier och föreläsningar.

Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research. Genusperspektiv på vårdvetenskap. umu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics .
Basta psykolog goteborg

kista engelska förskolan
lena sohl
readly aktie news
jack schema cable
captain america first avenger torrent
vilken elbil har bäst räckvidd

och sjukvården - Forum för Health Policy

Högskolan Väst. 461 86 Trollhättan. Telefon. 0520-22 30 00. av A Öhman · Citerat av 53 — Det här är den fjortonde titeln i serien om ge- nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Syftet med  Genusperspektiv på vårdvetenskap / Ann Öhman.