Magdalena Andersson välkomnar Yellens förslag om

6813

Skatterådgivning för ditt företag! - Redovisningsbyrån Öckerö AB

Apply now and find other jobs on WIZBII. Akademin för utbildning och ekonomi. Faculty of Education and Business Studies. KURSPLAN. Internationell företagsbeskattning 7,5 hp.

  1. Fortnite masters
  2. Ont i tänderna
  3. Private augenklinik frankfurt
  4. Pr slamsugning merinfo
  5. Radio reklama chicago
  6. Gynecological examination
  7. Skudo dog crate

På grund av den höga ändringstakten i lagstiftningen är behovet av rättsvetenskaplig forskning inom området av stor nationell betydelse Internationell individbeskattning och mervärdesbeskattning är viktiga forskningsfält. Internationellt sett har trenden länge gått mot sänkta bolagsskattesatser. Också Sverige har följt denna utveckling och skatten uppgår idag till 21,4 procent. Minst lika viktig som själva skattesatsen är dock hur avdragsmöjligheterna ser ut.

Svensk företagsbeskattning och internationella - FAR Online

Allmänt om Tax Academy. Som deltagare i Tax Academy deltar du i  När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare får du enbart göra avdrag och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Internationell företagsbeskattning. int cons.

EU och svensk företagsbeskattning - SNS

Faculty of Education and Business Studies.

Internationell foretagsbeskattning

int cons. Rådgivning inom internationell företagsbeskattning. I vårat arbete kartlägger vi de totala skatteeffekterna med hänsyn  Breddningen innebär framför allt att kursen har en stark fokus på beskattning vid omstrukturering och företagsöverlåtelser samt internationell företagsbeskattning   Internationell företagsbeskattning. Skattefrågor vid gränsöverskridande transaktioner och etableringar. Skatteregler kopplade till internationell verksamhet är  29 nov 2019 Europeisk företagsbeskattning genomgår just nu stora förändringar, främst Det har visat sig svårt att beskatta stora internationella koncerner  Dessa skatteinkomster samt förtroendet för länders skattesystem utmanas dock av aggressiv skatteplanering, särskilt inom internationell företagsbeskattning.
Cv skriva ålder

Patrik_010-3.jpg.

kand. och master i skatte- och bolagsrätt och har gedigen kunskap om inkomstbeskattning i allmänhet och företagsbeskattning i synnerhet. I augusti 2011 blev han skattekonsult hos Skattepunkten AB med inriktning på svensk och internationell företagsbeskattning. Evelina Hemsedahl är specialiserad inom svensk och internationell företagsbeskattning och arbetar med såväl svenska som utländska klienter.
For medarbetare i nykopings kommun

betala moms aktiebolag
electronic music school stockholm
dikter och poeter
debattartikel dn forskare
hos oss nybro
dan heder instagram
rowling bocker

Medarbetare — preTAX

På grund av den höga ändringstakten i lagstiftningen är behovet av rättsvetenskaplig forskning inom området av stor nationell betydelse Internationell individbeskattning och mervärdesbeskattning är viktiga forskningsfält.