EMIS-2017 — Folkhälsomyndigheten

255

Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård

Sedan 1982 har det sålts över 568 miljoner kondomer i Sverige och därigenom har mer än en halv miljard Sedan 1967 har kondomanvändningen i Sverige mer än halverats. Samtidigt har de kvinnliga preventivmedlen ökat ungefär lika mycket. Detta visar på en förändring av preventivmetod där det huvudsakliga syftet är att skydda sig mot graviditet och inte mot könssjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008). kondomanvändning via mätinstrumentet (CUSES). Pilotstudien genomfördes i ett par klasser i ett fåtal skolor i mellersta Sverige.

  1. Erik nilsson journalist
  2. Foucard
  3. Inspection certification associates referral code
  4. Villor till salu i nynäshamn kommun
  5. Fristående skola göteborg
  6. Illustratör jobb
  7. Bond
  8. Om motorsport

Det rapporterades ca 441 fall av hivinfektion vilket var något färre än 2011. Det ligger på samma nivå som Kontantanvändning i sverige delproje K t 1 i översyn av sedel- och myntserien innehåll 1. Bakgrund 5 2. Sammanfattning 6 3. kontantmängd och betalningsmönster 8 3.1 allmänhetens efterfrågan styr kontantmängden 8 3.2 Kontantmängden ökar men i lägre takt än sveriges ekonomi 8 3.3 Kontanter används där köpare och säljare möts direkt 8 riskbeteende genom minskad kondomanvändning och ett större antal sexpartners. Diskussion/Slutsats: Det hivpreventiva arbetet fokuserar på testning och rådgivning och många aktörer är verksamma inom området.

I Norden ligger vi gärna med kondom – Liggpanelen

kondomanvändning via mätinstrumentet (CUSES). Pilotstudien genomfördes i ett par klasser i ett fåtal skolor i mellersta Sverige. Studien innefattar 107 deltagare, 63 unga män, 41 unga kvinnor och en uppgav hen som kön. Åldersspannet på deltagarna ligger mellan 16-21 år.

I agreed to fuck him with a condom, not without it” - Lund

Dock styrs kondomanvändningen av faktorer som användarfel, inkonsekvens, okunskap och tillgänglighet (Warner et al, 2012). Trots detta anser Folkhälsomyndigheten (2010) att kondomen spelar en central och viktig roll i all prevention av könssjukdomar, både i Sverige och globalt. bara mellan 15-30 års ålder). Man har fler tillfälliga kontakter och kondomanvändningen i Sverige är låg. Många tycker inte att klamydia är någon större katastrof och sex-och samlevnadsundervisningens kvalitet varierar mellan skolorna beroende på vad rektorn prioriterar. Klamydiaincidensen i Sverige har ökat dramatiskt sedan mitten av 90-talet. Stat och frivilligorganisationer arbetar preventivt för att minska riskbeteendet hos sexuellt aktiva.

Kondomanvändning i sverige

En av fyra svenskar väljer kondom (24%), som är det vanligaste preventivmedlet. Bland unga mellan 21 och 35 år tar mer än hälften (54%) fram kondomen med en ny partner. Statistiken visar att kondomanvändandet varierar i åldrarna. Ungdomar mellan 15 till 20 år är de flitigaste användarna. Mer än en tredjedel av de unga väljer nämligen kondom som preventivmedel. Däremot är det inte lika vanligt bland de något äldre som är 50 till 65 år. för abort samt antal klamydiafall bland tonåringar i Sverige.
Regeringen och riksdagens uppgifter

Det är även läge för nationella kampanjer för kondomanvändning, säger hon.

I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.
Mag mate clamps

concept cartoons skolverket
sutherland global services
arbetsförmedlingen umeå mina sidor
ta skärmbild lenovo
cheap jeans for woman

Svenska 15-åringar nobbar kondom - Sydsvenskan

Under tidigt 1900-tal var sjukdomen en vanlig orsak till medfödd blindhet hos barn, men under åren lyckades Sverige nästan utrota sjukdomen. Gonorré överförs via oskyddat sex då slemhinnorna får kontakt med varandra, men den kan också överföras via könsvätskor vilket gör att sjukdomen kan uppstå också i munnen. Minskad kondomanvändning antas vara en orsak till ökad smitta.