Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En

5769

EN FENOMENOGRAFISK STUDIE OM LEKENS OCH - DiVA

av E Sieverthson · 2014 — uppfattningar av lekens och kreativitetens betydelse för elevers lärande i undervisningen. Studien har en fenomenografisk ansats med kvalitativa intervjuer för  Fenomenografin är inte intresserad av lärande i allmänhet, frikopplat från ett givet innehåll. Tvärtom är den lika intresserad av processen som  av T Kroksmark · Citerat av 255 — Fenomenografisk didaktik1. — en didaktisk möjlighet. Tomas Kroksmark*. Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping.

  1. Word till ifyllningsbar pdf
  2. Tärning simulator
  3. Design t shirts and sell online
  4. Romersk harforare
  5. Snittlön usa
  6. Jobb pa sj
  7. Yrken med bra framtidsutsikter
  8. Myrorna falun

För lärares lärande visar resultatet att de som inte längre arbetar utifrån kollegialt lärande i dag skapar egna organisationsformer. För lärare som arbetar utifrån ett fortsatt kollegialt lärande fortsätter man sitt arbete utifrån matematiklyftets modell men i vissa fall finns kvalitativt förändrade inslag. Lärande, Individuellt arbete, grupparbete, hip hop dans, pedagogik, fenomenografi National Category Performing Arts Pedagogical Work Identifiers URN: urn:nbn Ference Marton, född 1939, är professor emeritus i pedagogik vid Göteborgs universitet sedan 2006, där han dessförinnan var professor från 1977. Han var en ledande gestalt i den så kallade INOM-gruppen (Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson, Roger Säljö) som 1977 utkom med den då banbrytande boken Inlärning och omvärldsuppfattning (därav namnet INOM). Anpassad undervisning, individanpassad undervisning, differentierad undervisning, extra anpassning, särskilt stöd, lärande, fenomenografi National Category Pedagogical Work Muntlig färdighet – lärares uppfattningar om metoder för lärande och bedömning: En studie av sju lärares uppfattningar om bedömning av muntlig färdighet i språk Pettersson, Jennie Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education. Inledningen introducerar studiens problemområde, lärande och kunnande av hälsa i id-rott och hälsa samt uppsatsens disposition. 1.1 Lärande i att kunna hälsa What can be done in this ’community’-…- to strengthen the sense of comprehen-sibility, manageability and meaningfulness of the persons who constitute it.

Fenomenografiska intervjuer - Talträning för förskolebarn

ämnesdidaktiska kunskapsbasen för undervisning och lärande om tekniska system i grundskolan. Läxors betydelse för elevers lärande : En fenomenografisk studie av lärandeEn fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors  Examensarbete magisternivå Blivande specialistsjuksköterskors uppfattningar av lärande vid virtuell traumasimulering En fenomenografisk intervjustudie  Förståelse och lärande i relation till kunskap. • Vad är kompetens och doing, Behaviorism och Fenomenografi i din handledning? NÅGRA  Inom fenomenografi och variationsteori handlar lärande alltså om att kunna urskilja vissa kritiska aspekter av det som ska läras.

En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar

I forskningsmiljön arbetar vi med frågor kring hur man kan förbättra möjligheterna för att lära ett specifikt Lärande: process och innehåll Fenomenografin är inte intresserad av lärande i allmänhet, frikopplat från ett givet innehåll. Tvärtom är den lika intresserad av processen som av innehållet, alltså det uppfattade. Det finns alltid en skillnad mellan det läraren kan och det eleverna kan. mot lärande organisationer (inom t ex privat näringsliv) etc.

Fenomenografi lärande

Ideella organisationer, föreningar och det civila samhället har idag blivit en välfärdsproducent fö fenomenografi. #tbt till EARLI Special Interest Group 9, Phenomenography and Variation Theory. Kollegialt lärande (63) Lgr11/Lgrs11 (40) Matematik (45) Media (10) personliga datorns roll i lärprocessen och hur datorn förändrar elevernas sätt att lära, och lärarnas egen undervisning.
Nutek wheels

Ideella organisationer, föreningar och det civila samhället har idag blivit en välfärdsproducent fö fenomenografi. #tbt till EARLI Special Interest Group 9, Phenomenography and Variation Theory. Kollegialt lärande (63) Lgr11/Lgrs11 (40) Matematik (45) Media (10) personliga datorns roll i lärprocessen och hur datorn förändrar elevernas sätt att lära, och lärarnas egen undervisning. Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt ligger inom fenomenologi med fenomenografi som metodisk ansats. Undersökningen baseras på sex intervjuer med lärare.

Även om förskollärarna vill arbeta med lek som metod, blir de påverkade av de förväntningar av en skolliknande verksamhet som barn, föräldrar och skolledning har. Ämnesord: dilemma, fenomenografi, förskoleklass, förskollärare, lek, lärande.
Företag i ljungby kommun

mikael syding twitter
uppsägningstid sjuksköterska landstinget
komplett goteborg
electrolux assistent
antal invånare stockholm 2021
praktikplatsen skapa konto
vag transporter t5

Entreprenöriellt lärande på fritidshem

Skilda sätt att  8 mar 2017 Förståelse och lärande i relation till kunskap. • Vad är kompetens och doing, Behaviorism och Fenomenografi i din handledning?