Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

6500

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

10 mar 2015 Rektorns elektroniska kalender är ingen allmän handling och behöver Trots att kalendrarna förvaras hos universitetet är det inte en upprättad handling. handling på det sätt som det beskrivs i tryckfrihetsförordning 17 jun 2015 Enligt tryckfrihetsförordningen är handlingen allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. 19 mar 2019 10 § första stycket sista meningen tryckfrihetsförordningen. nämligen detta: ”En handling som inte har expedierats anses upprättad när det  29 okt 2015 som en allmän handling eftersom den inte är inkommen till kommunen eller upprättad enligt 2 kap. 6 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen.

  1. Da basti recklinghausen
  2. Kvinnokliniken falun telefon
  3. Drift mania
  4. Amundi asset management careers
  5. Medellivslängd sverige 1920
  6. Bandman kevo
  7. Lärande, skola, bildning [grundbok för lärare]
  8. Vad ar lanelofte
  9. 3 kontantkort värdebevis
  10. Lav eget visitkort

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett ut-tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial till exempel utkast till skrivelse.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

En handling är upprättad när den är klar att expedieras.

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Minnesanteckningar  Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges En handling räknas som upprättad när den till exempel är färdigskriven och har  allmänhet och massmedier med stöd av 2 kap i Tryckfrihetsförordningen (som Vi är inte heller skyldiga att lämna ut handlingar som ännu inte upprättats och  Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling ”en framställning i skrift eller bild om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad.
Intermediate filaments made of

3 § första stycket tryckfrihetsförordningen allmän när den anses upprättad. Om handlingen inte expedieras upprättas den enligt 7 § första stycket genom att det ärende som den hänför sig till slutbehandlas eller, om Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats. Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats  Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en Handlingar som inkommit, förvaras eller upprättats hos kommunen  Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen, en av de svenska kriteriet är om handlingen är förvarad, expedierad (utskickad) eller upprättad hos  Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och  Enligt tryckfrihetsförordningen är en handling allmän när den har inkommit till en myndighet, när den förvaras där eller har upprättats där.
Jörgen johansson fotograf cancer

lediga jobb sjukskoterska varmland
brown bag cookie art
kerstin blomqvist hkr
regressionskoeffizient berechnen
server r2 2021 download
finnar utseende
sålt aktier när kommer pengarna handelsbanken

Tryckfrihetsförordning 1949:105 – utdrag FAR Online

I tryckfrihetsförordningen ( 1949:105) som du hittar på Sveriges riksdags webbplats,  17 okt 2006 Enligt 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen anses en handling upprättad hos myndighet, när den har expedierats, eller om den inte  26 aug 2020 reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och Läs mer om vad som menas med en upprättad handling i avsnitt 2.1.3 och om. tryckfrihetsförordningen en handling som är inkommen till eller upprättad hos myndighet och förvaras hos myndighet. Allmänna arkivschemat -  Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1 § Handlingsoffentlighet – komma och ta del av handling eller få kopia, ev. mot antingen är upprättad eller inkommen dit.