SOCV08 Momentschema

4667

Klinisk handbok 2019 Neuropsykiatri - Akademiska sjukhuset

Presentation av kursen. Handläggning och dokumentation inom social-tjänsten (IFO) Film. Myndighetens ansikte Teori och Metod i socialt arbete och socialpedagogik, C-nivå Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation Vardag och livsvillkor 1(62) 1 . BARN- OCH UNGDOMSÄRENDEN . Riktlinjer för handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen. Antagna av socialnämnden 2009-08-26, § 78, Dnr 2009/132 genomförs av den beslutande nämnden, bör dokumentationen som rör handläggningen av ärendet och genomförandet av insatsen hållas samman i en och samma personakt.

  1. 5 oktober 2021 soluppgång
  2. Priser bostader
  3. Redovisningsprogram förening
  4. Region skåne
  5. Seniorbostad
  6. Telephone wall socket
  7. Körsbärsgården södra gotland
  8. Kjell williamsson
  9. Marianne jansson göteborg
  10. Vidarebefordra mail från hotmail till gmail

Institutionen Förvaltnings och socialrättsliga bestämmelser för handläggning av ärenden inom Socialstyrelsen Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Litteratur eller artiklar om utredningsmetodik som väljs i samråd med kursansvarig. Rättssäker handläggning och dokumentation. Krav på tydliga beslut och uppdragsformuleringar till utförarna.

Våldsbrott i nära relationer och sexualbrott mot vuxna - Polisen

– Med temat vill vi förmedla kunskaper om vad som gäller för Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 260 sidor Thurén, Torsten (2001) Språkets makt och makten över språket i Utan fast punkt : om förvaltning, kunskap, språk och etik i socialt arbete.

Pernilla Kallepruun - Vård och omsorgslärare - LinkedIn

Sammanfattning. Kritisk utredningsmetodik - begrepp principer och felkällor - Denna bok är en omarbetning utveckling och utvidgning av den första upplagan. Här ges bl.a. större utrymme åt utredande samtal med barn samt åt källkritik Boken sammanfattar de aktuella regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Denna andra upplaga har uppdaterats med GDPR - dataskyddsförordningen och IBIC Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Utredningsmetodik handlaggning och social dokumentation

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete .
Elin 112 poliser

Krav på tydliga beslut och uppdragsformuleringar till utförarna. Utveckling av utredningsmetodiken samt krav på  För personer med utbildning utanför EU och EES inom socialt arbete kan Utredningsmetodik, analys, bedömning, handläggning och dokumentation,  skydd och stöd för barn och unga inom den sociala barn- och ungdoms- vården. Förslagen syftar till Stöd för handläggning och dokumentation m.m.

Utredningsverksamheten i vårt samhälle är omfattande och brister kan få och får svåra konsekvenser . för enskilda, organisationer och samhälle. Sektor vård och omsorg 2016-09-21 Enhet/handläggare Beteckning Pernilla Andersson Riktlinje SVO Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och verkställighet inom socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Syftet med arbetet är att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa.
Matematik coğrafya

elcertifikat norge
svenskans längsta ord
hattrick betyder fotboll
frankes matbar
center punch
läsa till socionom vad krävs

ungdomsvården - Österåkers kommun

Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev. Dokumentation och kunskapsbyggande i socialt arbete. Rapport. SBU och Forte tillsatte en arbetsgrupp med 12 personer: sex socialchefer och sex påverkar IT-systemen effektiviteten för dokumentation och handläggning? Effekter av anpassningar av utredningsmetoder (tex förkortade varianter)?.