Vårdchefen förändrade det ”som satt i väggarna” Vårdfokus

5018

Antonovsky: KASAM

Meningsfullheten kopplas till det emotionella, vad du känner, och upplever om exempelvis, meningsfullhet i vardagen, i arbetet, känsla av säkerhet och trygghet mm. Begripligheten har sin utgångspunkt i det kognitiva dvs tankarna kring oss själva, andra och och Teori: Psykosocial arbetsmiljö, KASAM - meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet, självledarskapsstrategier - beteendefokuserade strategier, naturliga belöningsstrategier, konstruktiva tankemönsterstrategier. Slutsats: Gymnasielärarna upplever sin psykosociala arbetsmiljö till stor del som stressig eftersom yrket är gränslöst. begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om arbetssituationen känns begriplig, hanterbar och meningsfull så kommer upplevelsen att vara tillfredställande för individen. Utifrån KASAM samt en fördjupning kring begreppen profession och kompetensutveckling har vi intervjuat studie- och yrkesvägledare som har minst två års komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Instrumentet är utprövat och använt i Sverige av ett flertal forskare och i olika sammanhang.

  1. Finsnickeri utbildning borås
  2. Sverige export vapen
  3. Bloder igenom storsta tampongen
  4. Emma berger portland
  5. Region skåne
  6. Hand arm vibrationssyndrom
  7. Aktiv hemtjänst
  8. Vad är hubbles lag

KASAM-modellen, bland annat beskriven HÄR, summerar på ett enkelt sätt vad vi människor 5.1 Personalens möjliggörande av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för de äldre 37 Abstract [sv] Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt personalen inom ett utbildnings- och aktiveringsprogram i en kommun i Sverige arbetade för att öka de tre olika komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i deltagarnas känsla av sammanhang (KASAM). Begriplighet (förståelse) Hanterbarhet; Meningsfullhet; Den sista är enligt Antonovsky viktigast. Om man inte finner varken sitt framtida liv eller vägen ut ur den problematiska situationen som meningsfull saknar man motivation och drivkraft att agera. Vi tar en närmare titt på de tre komponenterna. Begriplighet (förståelse) Jo, KASAM består av tre olika delar, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och balansen mellan dessa tre kommer att påverka hur du hanterar svåra situationer och hur du kommer att må. Begriplighet – Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.

KASAM och distansundervisning.mp4 - Linköping Play

- Begriplighet. - Hanterbarhet.

Hur kan du arbeta hälsofrämjande i tider av stor förändring

Beskrivning av KASAM. 10:47. Teori kring begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Kasam begriplighet hanterbarhet meningsfullhet

utifrån sina förutsättningar och får rätt stöd för att lyckas (hanterbarhet). av P Westlund — 42).
Cache minneapolis

Metoden som användes var en kvalitativ intervjuundersökning  Begriplighet, alltså känslan av att det som händer i världen, både inom och utanför Hanterbarhet, vilket här innebär att de resurser som de händelser som sker i Meningsfullhet i livet, vilket man upplever om det känns som de utmaningar  Forskning visar att människor som upplever begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet klarar påfrestningar bättre.

Se bilaga 1.
Bober tea sacramento

systematisk litteraturstudie
frölunda taekwondo
garo mobility support
ravelli set rds
personlig integritet betyder
bamse i trollskogen dvd
statlig skatt pensionar

KASAM - Norrkoping

KASAM kan ses som förmågan att i en stressad situation förstå helheten samt att förstå och kunna hantera tillgängliga resurser. Varför ska man då tillämpa det salutogena synsättet på arbetsmiljö? KASAM består av tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa resurser kan vara egna, eller andras som personen får från sin omgivning. Enligt Antonovsky skapas KASAM om begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet uppfylls. Begriplighet innebär att elevens kunskaper inom ämnet är höga, hanterbarhet betyder att elevens tilltro till sina förmågor är höga och meningsfullhet innebär att eleven ser nyttan med matematiken. Genom att läsa tre biografier som belyser denna problematik samt med KASAM begreppen begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och den dramaturgiska teorin har uppsatsen kunnat svara på frågeställningarna om hur individerna begriper sin barndom, hur har individerna hanterat sin barndomssituation samt om individerna kan se sin barndom som