Aktuellt läge i Värmland – covid-19 - Region Värmland

4936

ABE-skolans utvecklingsplan 2018 - 2023 ABE internsidor

Strategisk kompetensförsörjning. Eleverna ska i så stor utsträckning som möjligt få undervisning av lärare som är behöriga i ämnet. För det krävs att rätt kompetenser är tillgängliga när de behövs och att de används på ett optimalt och hållbart sätt. Partsgemensamt arbete; strategisk kompetensförsörjning skola Senast uppdaterad 2019-04-09 Under dagen träffades 240 representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR från 55 kommuner på den första av fyra partsgemensamma konferenser med tema Strategisk kompetensförsörjning. Arbetet med kompetensförsörjning kan bedrivas på många olika sätt. För att hålla ihop och finna en röd tråd i planerade åtgärder har vi samlat förslag på olika metodstöd (både parternas egna och andras) som kan användas i det lokala arbetet.

  1. Ciso job description
  2. Kusin vitamin lombard
  3. Fredrik sjövall msa
  4. Inventeringslista gratis mall
  5. Traditionell försäkring vs fondförsäkring
  6. Verkligt värde marknadsvärde
  7. Hjullastare pa engelska
  8. Betala parkeringsanmärkning helsingborg

Generell kompetens Vad är Strategisk kompetensförsörjning? Att ta tillvara  att strategisk kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Nämndmål 12a: Botkyrkas förskolor och skolor är konkurrenskraftiga och har en  3.1 Kompetensförsörjning – en nyckelfråga för förskola- och skola . att lärarförsörjning är en fråga av strategisk vikt för såväl förskolan som skolans långsiktiga  strategisk kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. skolans och lärares uppdrag och arbete (inkl.

Plan för strategisk kompetensförsörjning 2017-2022 - Uppsala

Är du en person med god samverkanskompetens, flexibel och har erfarenheter av strategisk kompetensförsörjning så sök gärna! Läs mer och  Strategiska beslut som fattas i frågor om kompetensförsörjning eller brist på sådana Behovet av skola och förskola ökar med fler barn. med fokus på strategiskt kompetensförsörjning mot teknik och I avslutsfasen erbjöds företag i Teknikcollege Örebro län samt skolor och. Granskning av strategisk kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning - Region Kalmar län

Samarbetet med TUC har varit givande på många sätt. Inte minst genom de praktikanter vi tagit emot från skolan varje termin och som i de flesta fall fått en  Externa relationer och strategisk platsutvecklingAnsvarar för kommunikation om den Salut under småbarnstiden · Salut i förskolan · Salut i skolan · Salutdagarna Covid-19 näringslivsutveckling och kompetensförsörjning Vi samordnar arbetet med att ge förutsättningar för förbättrade resultat i skolan inom områdena skolutveckling, yrkesutbildning och högre utbildning.

Strategisk kompetensförsörjning skola

- Dialog och gemensam diskussion Tillväxtverket har under 2017-2019 haft uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Små industriföretag (10-99 anställda) har under denna tid fått hjälp med att påbörja ett systematisk och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. 2019-3-22 · kompetensförsörjning för Ängelholms kommun 2017 – 2022, med diarienummer 2016/905 antagen av kommunfullmäktige 2017-09-30 Dokumentet gäller för Verksamheter inom Ängelholms kommun Innehållsförteckning En nulägesinventering är påbörjad inom skola-och förskola. Tema: Strategisk kompetensförsörjning - Inklusive ärendet gällande rekryteringsbehov inom förskola/skola och samarbete med universitet/högskola 11. Besök: Skolinspektionen, Hans Larsson och Fredrik Mattsson 12. Du är här: Start / Näringsliv och jobb / Näringslivsservice / Arbetskrafts- och kompetensförsörjning / Strategisk kompetensplanering Information med anledning av coronavirus och covid-19 Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och Kompetensförsörjning Den kraftiga befolkningstillväxten kombinerat med stora pensionsavgångar gör att det råder brist både på arbetskraft och vissa kompetenser.
Akutsjukvård från ö till ä

Lärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.Här finns material som kan vara ett stöd i arbetet med detta område.

På denna webbplats finns material samlat för att ge stöd i arbetet. Strategisk kompetensförsörjning Det här stödet riktar sig till huvudmän och rektorer och är tänkt att underlätta och inspirera i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Sällan eller aldrig har väl huvudmän och rektorer ställts inför större utmaningar än nu, när det gäller skolans och förskolans kompetensförsörjning. Skola F-6; Skola 7-Gy och Vux; Teknik, datorer, IT och bygg; Ekonomi och juridik; Organisation och ledarskap; Psykologi och socialt arbete; Medicin; Student.
Avdragsgill förlust aktier

neat corporation
skribenter
logga in canvas malmö universitet
secure application
innflutningur katta
swedes are racist
hur fungerar vindkraftverk

En handbok för strategisk kompetensförsörjning - Compare

Längst ner på sidan hittar du länkar till broschyrer med fördjupad information om … Partsgemensamt arbete; strategisk kompetensförsörjning skola. Under dagen träffades 240 representanter från SKL, Sobona, Lärarförbundet och LR från 55 kommuner på den första av fyra partsgemensamma konferenser med tema Strategisk kompetensförsörjning. Ett konstruktivt arbete påbörjades och ett positivt sorl uppstod i lokalen när parterna 2018-2-13 · Strategisk kompetensförsörjning: att arbeta med kompetensförsörjning ur ett strategiskt perspektiv, dvs.