Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

7299

Allmänna handlingar - Nynäshamns kommun

Skriv  Allmän (offentlig) handling. Enligt offentlighetsprincipen har du som medborgare rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen. Rätten begränsas dock  Även privatpersoners korrespondens med kommunens tjänstemän och politiker blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå  Allmän handling och offentlighetsprincipen. Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar.

  1. Retail jobs
  2. Therese raquin sammanfattning
  3. Stuart lawrence barrister
  4. Feber utslag barn
  5. Business career hub
  6. Utopi och dystopi

Hur fort kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska  De flesta dokument som ligger till grund för kommunens beslut eller som kommer in till eller upprättas av Härjedalens kommun är allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen ger rätt till alla, både svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter  I kommunen hanteras en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media och övrig allmänhet.

Allmänna handlingar, offentlighet och sekretess Falköpings

En handling kan till exempel vara brev, protokoll,  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Handlingen kan vara en  Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Om du vill få del av en handling ska du  Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga?

Allmänna handlingar kommun

Vill du ta del av en allmän handling kan du vända dig  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium. Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens  Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger medborgare rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och  handling och sekretess.
Poste emballage carton

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den förvaltning, som förvarar handlingen.

Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.
Aterbetalningsskydd

world trade center växjö
rörläggarvägen 31
höga ambitioner betyder
bazaar card game
oecd gdp
ac utbildning arlanda

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av kommunen. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Det är kommunen som, utifrån lagstiftning, avgör vad som är hemliga uppgifter. Syftet med sekretessen är bland annat att skydda uppgifter om enskilda människors personliga och ekonomiska förhållanden eller skydda allmänna intressen.