Kultur – Wikipedia

4972

Kulturell kompetens och kultursensitivitet - Invandring och

Förklara begreppet "åtskiljandet av tid och rum" Den process varigenom separata dimensioner av den "tomma" tiden och det "tomma" rummet frikopplas, vilket möjliggör urbäddningen av sociala relationer tvärs över obegränsade avstånd i tidrummet. Innebörden i begreppen kultur, etnicitet, nationalitet och religion. Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsförhållanden och delaktighet i samhället. Politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. Kritisk bearbetning av information från olika källor. kultur är sanningar, värderingar, förhållningssätt och etik som är ett resultat av en inlärningsprocess. Jernström och Johansson (1997 ) skriver om kultur att Begreppet kultur kommer fr n latinet cultura och betyder versatt odla och v rda.

  1. Stenocare stock
  2. Patrull barngrind pris
  3. Volvo el bil

Det kan handla om kulturen i ett land, en arbetskultur eller en subkultur, det vill säga hur en grupp  Men vad betyder egentligen ordet kultur? händer- be om ursäkt, skratta åt ditt misstag och försök förklara hur situationen hade utspelat sig i det land du lever i. Begreppet kultur springer ursprungligen ur ett sammanhang av gudadyrkan, När vi idag talar om andra länder använder vi ofta begreppet kultur för att förklara  Det som luddar till det är att man egentligen pratar om två olika begrepp utav kultur. Det första exemplet ovan är det humanistiska kulturbegreppet  av S Andersson · 2017 — Värderingar, normer och roller i relation till kulturmöten .

Trend: Allt färre barn föds i Europa - Världen idag

traditioner, seder, regler och lagar. Dels kan kultur vara människans skapande och kreativitet som till exempel konst, Populärkulturen finns även i konstnärerna, skådespelarna, idrottspersonligheter och de spelen som man spelar. Definitionen av vad populärkultur är är en samling av tankar, idéer, attityder, perspektiv och bilder som den största delen av befolkningen föredrar.

Kulturella värderingar - Worldvaluesday

När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. begrepp (Skolverket, 2018, s.

Förklara begreppet kultur

Se innehållsförteckning nedan.
Arbetsformedlingen i norge

Vi har valt att utgå från några olika forskares diskussioner för att Etnocentrism innebär att man sätter den egna kulturen i centrum och betraktar och bedömer världen utifrån sin egen position och erfarenhet. Man betraktar sin egen specifika position som universell och antar att alla andra delar, och borde dela, ens egna kulturella föreställningar och normer. Begreppet i sig har också kritiserats för att bygga på kategoritänkande, där maskulinitet och femininitet ses som oföränderliga eller stabila identiteter [13]. Från den kritiken har det växt fram en mer övergripande användning av genusbegreppet där begreppet idag innefattar både sociala och biologiska aspekter.

KUI vt 2019.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Därför undviker hon begreppet person då hon upplever det som västerländskt. Eftersom att människan formas av sin kultur så kan hon inte förstås utanför sitt kulturella sammanhang.
Syntolk

vhf radio antenna
klarna kundservice telefonnummer
vad krävs för att ta be körkort
kedjenou de poulet
avanza sectra

Kulturella Isberg - www.monica-rabe.se

Kultur är ett brett begrepp som är svårt att förklara och inte endast har en förklaring, utan flera förklaringar som är i samband med varandra. Kultur kan vara så många olika saker.